بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز يکشنبه22 ماه اکتبر 2017 برابر با 30 مهرماه 1396

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب + جناب غلام عسگری در مورد شرايط زندانيان سياسی و چشم انداز آينده ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 22 ماه اکتبر 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد شرايط فعلی رژيم و جنگ طلبی باداشتن مشگلات فراوان داخلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 22 ماه اکتبر 2017 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو باجناب زرتشت احمدی راغب در مورد وقايع اخیر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

برنامه روز دوشنبه 16 ماه اکتبر 2017 برابر با 24 مهرماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 15 ماه اکتبر 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد يکصدمين سالگرد انقلاب اکتبر روسيه1917 و نقش زنان در آن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 15 ماه اکتبر 2017 برابر با 23 مهر ماه 1396

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد يکصدمين سالگرد انقلاب اکتبر 1917و نقش زنان .

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 9 ماه اکتبر 2017 برابر با 17 مهر ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 8 اکتبر 2017 با جناب هاشم خواستار.

گفتگو با جناب هاشم خواستار نماينده کانون صنفی معلمان در استان خراسان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 8 اکتبر 2017 با جناب جواد صنم راد.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شکست رژيم اسلامی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کلک کنيد.

برنامه روز يکشنبه8 ماه اکتبر 2017 برابر با 16 مهر ماه 1396

گفتگو با جناب جواد صنم راد  در مورد شکست رژيم اسلامی+  گفتگو با جناب هاشم خواستار نماينده کانون صنفی معلمان دراستان خراسان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.