بایگانی نویسنده: admin

گفتگوی روز یکشنبه 19 آوریل 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد 4 نهاد که حافظ اشعارش را سروده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 19 ماه آوریل 2020 برابر با31 فروردین ماه 1399

بررسی اشعار حافظ توسط جناب جواد صنم راد در رابطه با نهاد چهارم که حافظ شیرازی اشعارش را سروده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 13 ماه آوریل 2020 برابر با 25 فروردین ماه 1399

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 12 ماه آوریل 2020 برابر با 24 فروردین ماه 1399

جناب جواد صنم راد در مورد حافظ شیرازی و رابطه اش با نهاد خانقاه و صوفیگری و رندی  صحبت میکند. + شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلو فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 6 ماه آوریل 2020 برابر با 18 فرودین 1399

کتابخوانی بیست هزار فرسنگ زیر دریا و با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 5 ماه آوریل 2020 برابر با 17 فروردین 1399

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد حافظ شیرازی + شعرخوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 30 ماه مارس 2020 برابر با 11 فروردین ماه 1399

با همکاری سحر ادیب زاده و پیام نسرین رمضانعلی به زبان آلمانی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 29 ماه مارس 2020 برابر با 10 فروردین ماه 1399

باهمکاری جناب جواد صنم راد در مورد حافظ شیرازی و شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 23 ماه مارس 2020 برابر با 4 فروردین ماه 1399

با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 22 ماه مارس 2020 برابر با 3 فروردین ماه 1399

پیام شیوا محبوبی مسول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی + پیام مادرستار بهشتی گوهر عشقی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.