بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز يکشنبه 24 ماه مارس 2019 با جناب جواد صنم راد

برنامه ای نوروزی باهمکاری جناب جواد صنم راد در مورد حافظ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه مارس 2019 برابر با 4 فروردين ماه 1398

برنامه ای نوروزی باهمکاری جناب جواد صنم راد در مورد حافظ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 18 ماه مارس 2019 برابر با 27 اسفند ماه 1397

باهمکاری  سحر اديب زاده.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 17 ماه مارس 2019 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد فساد مالی پتروشيمی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 17 ماه مارس 2019 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو باجناب زرتشت احمدی راغب در مورد شرايط اسفناک اقتصادی مردم کم درآمد و نارضايتی عمومی مردم ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 17ماه مارس 2019 برابر با 26 اسفند ماه 1397

گفتگوباجناب زرتشت احمدی راغب در مورد شرايط اسفناک اقتصادی مردم کم درآمد و نارضايتی عمومی مردم ايران + گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد فساد مالی پتروشيمی.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه11 ماه مارس 2019 برابر با 20 اسفند ماه 1397

پخش سخنان پريسا پوينده مسئول کميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی در شهر لاهه به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن + سخنان راحله راحمی پورخواهر جان باخته راحمی پور، از جنبش دادخواهی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 10ماه مارس 2019 با خانم فاطمه اختصاری

گفتگوباخانم فاطمه اختصاری در مورد روز جهانی هشت مارس .

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 10 ماه مارس 2019 برابر با 19 اسفند ماه1397

گفتگوباخانم فاطمه اختصاری در مورد روز جهانی هشت مارس + گفتگوبا جناب جواد صنم راد، زنان و هشت  مارس..

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 10ماه مارس 2019 با جناب جواد صنم اد

گفتگوبا جناب جواد صنم راد در مورد روز زن وحقوق بدست نيامده.

برای دانلود  فايل صوتی روی فلش  کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.