بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 1 اکتبر 2018 برابر با 9 مهر ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 30 سپتامبر 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرايط اقتصادی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 30 سپتامبر 2018 با جناب سالار عبادی

گفتگو با جناب سالار عبادی فعال حقوق کارگری و روزنامه نگار در ايران.

براب دانلود  فايل صوتی روی فلش  کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 30 سپتامبر 2018 برابر با 8 مهرماه 1397

گفتگو با جناب سالار عبادی فعال حقوق کارگری و جناب جواد صنم راد در مورد شريط اقتصادی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 24 سپتامبر 2018 برابر با 2 مهرماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 23 ماه سپتامبر 2018 با خانم مونا سيلاوی

ميز گردی با خانم مونا سيلاوی سخنگوی حزب تضامن الاحواز در مورد حمله تروريستی در رژه نظامی در اهواز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 23 ماه سپتامبر 2018 برابر با 1مهرماه 1397

ميز گردی با خانم مونا سيلاوی سخنگوی حزب تضامن الاحواز و جناب جواد صنم راد توسط جناب رضا اميری در مورد بررسی حمله تروريستی رژه نظامی در اهواز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 17 سپتامبر 2018 برابر با 26 شهريورماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 16 ماه سپتامبر 2018 برابر با 25 شهريور

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم و جناب جواد صنم راد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز دوشنبه 10سپتامبر 2018 با خانم جهانتاب

گفتگوبا خانم جهانتاب از قربانيان رژيم آخوندی در مورد اعدام فرزندان اين آب و خاک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.