بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز دوشنبه 4 ماه ژوئن 2018 با خانم نسرين رمضانعلی

گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی فعال سياسی در مورد نشست سالانه سازمان حهانی کار در ژنو و نشست کلن آلمان با حضور عبدالکريم سروش پرچمدار انقلاب فرهنگی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 4 ماه ژوئن 2018 برابر با 14 خرداد ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 3 ماه ژوئن 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرايط موجود ايران و شروط 12 گانه مارک پمپو وزير امور خارجه امريکا.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 3 ماه ژوئن 2018 برابر با 13 خردادماه 1397

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرايط رژيم و شروط پمپو وزير امور خارجه امريکا.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 28 ماه می 2018 برابر با 7 خرداد ماه 1397

گفتگوی خانم رويا اشرف آبادی با خانم نيلوفر بيضایی کارگردان تاتر در مورد کارهای هنريش و تاتر “در اين مکان و اين زمان”.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 27 ماه می 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شروط 12 گانه مارک پمپو و بررسی شرايط اقتصادی در نتيجه تحريم فروش نفت.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 27 ماه می 2018 با جناب غلامرضا محمدی

گفتگوبا جناب غلامرضا محمدی در مورد 15خرداد و نظر مردم در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

 

برنامه روز يکشنبه 27 ماه می 2018 برابر با 6 خرداد ماه 1397

گفتگو با جناب غلامرصا محمدی + گفتگو باجناب جواد صنم راد در مورد 12 ماده  شرطی تعين کننده از طرف پمپو برای ادامه برجام.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 21 ماه می 2018 برابر با31 ارديبهشت ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی  فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 20 ماه می 2018 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگوبا جناب دکتر مهدی خزعلی در  مورد  اعتراضات در کازرون وخواسته های مردم.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.