بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 16 ماه سپتامبر 2019 برابر با 25 شهريور 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 15 ماه سپتامبر 2019 برابر با 24 شهريورماه 1398

برنامه روز يکشنبه 5 سپتامبر 2019 همراه با شعرخوانی مسيحا رشيدی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 9 ماه سپتامبر 2019 برابر با 18 شهريور ماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 8 ماه سپتامبر 2019 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد محمدعلی نجفی و قتل همسرش و چرا در ايران انقلاب نميشود.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 8 ماه سپتامبر 2019 با جناب عيسی بازيار

گفتگو با جناب عيسی بازيار در مورد کتابش« هنوز از اوکاليپتوسهای يونسکو خون ميچکد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 8 ماه سپتامبر 2019 برابر با 17 شهريور ماه 1398

گفتگو با جناب عيسی بازيار در مورد کتابش« هنوز از اوکاليپتوس يونسکو خون ميچکد.

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد مخمدعلی نجفی و قتل همسرش و چرا انقلاب نميشود.

 

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز دوشنبه 2 ماه سپتامبر 2019 با خانم کانی محمدی

گفتگو  با خانم کانی محمدی خواهر زندانی رژيم زهرا محمدی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روزدوشنبه2 ماه سپتامبر 2019 برابر با 11 شهريورماه 1398

گفتگو با کانی محمدی خواهر زهرا محمدی در بند رژيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه1 ماه سپتامبر 2019 برابر با 10 شهريورماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 26 اوت 2019 برابر با 4 شهريور ماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.